Všeobecné obchodné podmienky

 

Spôsob objednania

1)      ON-LINE

Objednávať môžete priamo na našej stránke  www.dance – sport.sk.

 

2)      E-MAILOM

Môžete využiť aj e-mailové objednávky, prostredníctvom adresy shop@dance – sport.sk

Pri objednávaní cez e-mail treba uviesť:

 • presný názov tovaru
 • počet objednaných kusov
 • vašu presnú adresu
 • telefónne číslo

 

3)      TELEFONICKY

Zavolajte na kontaktné číslo, na ktorom Vám radi poradíme

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

 

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 •  Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. O takejto skutočnosti vás budeme okamžite informovať.
 • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť našej firme prostredníctvom kontaktných údajov.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Zľavy za tovar sa vypočítavajú z odporúčanej maloobchodnej ceny stanovenej dodávateľom ku dňu poslednej aktualizácie alebo sprístupnenia tovaru na stránke.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné. Všetky uvádzané tovaru sú vrátane DPH. V prípade vyzdvihnutia tovaru na predajni a platenia v hotovosti je dokladom o predaji pokladničný doklad.

Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorú z objednaných tovarových položiek v čase objednávky nemáme na sklade, pošleme objednané dostupné položky (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne telefonicky). Ostatní tovar nedostupný v čase objednávky Vám zašleme dodatočne po dohode.

 

Platobné podmienky

Všetky ceny, uvádzané v internetovom obchode www.dance-sport.sk ,  sú pre zákazníka koncovými cenami.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu (zákazníkovi) pri potvrdení objednávky. Pokiaľ by došlo v čase medzi uskutočnením objednávky a potvrdením objednávky zo strany predávajúceho k zvýšeniu cien, kupujúci (zákazník) má právo od objednávky odstúpiť.

Koneční zákazníci majú možnosť platbu za tovar uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 

 • v hotovosti, to znamená pri prevzatí tovaru
 • bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa internetového obchodu www.dance-sport.sk

 

Hotovostná platba sa realizuje pri preberaní tovaru, t. j. konečný zákazník uhrádza platbu za tovar priamo na predajni.

Bezhotovostná platba sa uhrádza za tovar vopred, a to pri samotnom uskutočnení objednávky zo strany konečného zákazníka. Ako variabilný symbol sa pritom používa číslo faktúry.
Momentálne je možné uskutočniť bezhotovostnú úhradu za tovar priamym prevodom na účet D&S Slovakia, s.r.o. alebo niektorým z platobných systémov UniPay a CardPay (platba cez virtuálny POS terminál UniCredit banky. Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)

 

Termín dodania

Dodacia lehota sa líši od dostupnosti tovaru v našich skladoch. Dostupnosť jednotlivých položiek je vždy uvedená pri samotnom tovare. Tovar skladom expedujeme do 3 pracovných dní, tovar na objednávku v závislosti od náročnosti do 3 týždňov po obdržaní objednávky.

O prípadnej zmene dodacej doby, ktorá je uvedená pri tovaroch vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás e-mailom príp. telefonicky. Je možné, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

 

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou, kuriérom, prípadne si tovar môžete osobne vyzdvihnúť v našej predajni. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

 

Poštovné

Poštovné pre listové zásielky je 1,66 EUR (50,- Sk), pre balíkové zásielky 3,32 EUR (100,- Sk). Pri nadštandardných zásielkach sa poštovné riadi aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty (SP), príp. iného prepravcu (UPS, DPD ai). Balné neúčtujeme. Uvedené ceny poštovného platia pre Slovenskú republiku.

Poštovné neúčtujeme pri objednávkach nad 250,- EUR (7532,- Sk) bez DPH (nevzťahuje sa na vyššie uvedený nadrozmerný tovar), kde výška poštovného závisí od dohody a výbere prepravy.

Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

 

Zrušenie objednávky

Zrušiť objednávku je možne. Musíte tak však urobiť do 24 hodín od zaslania objednávky.

podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hod. Zrušenie nám oznámte na shop@dance-sport.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

Reklamácie

V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú.

 • Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte, príp. kuriérskej službe.

 • Reklamácia sa vzťahuje len na:

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru alebo počas jeho používania

 • Reklamácia sa nevzťahuje na:

chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene) alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

 

 

 


Zľavnené produkty

 • Juanita
 • Juanita
  53,80 € (-10%) 48,42 €

Reklama

Banner


Logo: UniPlatba (UniCredit Bank)