Dance Studio

Organizačne zabezpečíme na celom území SR:

 • konferencie, školenia a prezentácie firiem, otváranie nových firiem, oslavy výročí firiem, reklamné podujatia, plesy, svadby, stužkové, imatrikulácie, promócie, životné jubileá, oslavy a výročia, pomaturitné stretnutia, rôzne večierky, špeciálne posedenia, módne prehliadky a menšie koncerty...
 • kreatívny návrh
 • vypracovanie rozpočtu
 • zmluvné zabezpečenie
 • prenájmy
 • zostavenie programy na mieru
 • scenár, réžiu a choreografia
 • účinkujúcich a hostesky
 • služby
 • propagáciu a reklamnú kampaň
 • konzultácie a poradenstvo


Technické zabezpečenie:

 • ozvučenie a osvetlenie
 • pódiá, móla, strechy, prestrešenia, bariéru a zábrany
 • stavbu scény
 • party stany a prístrešky
 • teplovzdušné vykurovanie
 • veľkopriestorové pútače
 • prezentačnú techniku
 • kvetinovú, balónovú výzdobu priestorov alebo inú podľa želania zákazníka
 • ubytovanie a dopravu
 • video a fotodokumentáciu