Design Studio

  • grafické návrhy
  • spracovanie a úprava textov
  • skenovanie
  • litografia
  • digitálne nafotenie a spracovanie fotografii
  • tlač
  • archivácia materiálov na CD

Z nášho sortimentu vyberáme:
vizitky, hlavičkové papiere, informačné a reklamné letáky, pozvánky, vstupenky, plagáty, knihy, časopisy, brožúry, noviny, bulletiny, katalógy, ponukové listy, pohľadnice, prospekty, obaly, etikety, samolepky...